Milovníci přírody » Stračí Stránky

Znáte straku? Od vidění určitě. Je to bystré a nepřehlédnutelné stvoření, obývá města i vesnice a člověka se moc nebojí. Dá se dobře ochočit a bez nadsázky o ní lze říci, že je jedním z nejdrzejších ptáků.

Třeba v zoo - straky se tu mají dobře, vysloveně jim tu svědčí. Pozvou se na oběd jednou k dravcům, podruhé k opicím a tak mají dost volného času na skopičiny. Jednou jsem pozorovala straku, která provokovala místní kočku. Poskakolvala kolem ní tak blízko, aby musela reagovat a zároveň tak daleko, aby po ní nemohla skočit. Na výrazu kočičí dámy bylo znát, že kdyby mohla, tak to drzé ptačí stvoření bez milosti ztrestá. A protože nemohla, snažila se předstírat nezájem. Straka se ale pilně starala o to, aby její pozornost upoutala.

Straka obecná, Pica pica  má dokonce své vlastní Stračí Stránky. Když je navštívíte, dozvíte se o ní všechno možné. například jak vypadá pověstné rozchuchané stračí hnízdo jak probíhá hnízdění s píče o mláďata. Mebo čím se taková straka živí.

Až pak vyrazíte do přírody vyzbrojeni vědomostmi, straka vás určitě něčím překvapí.