Milovníci přírody » Společnost pro ochranu motýlů - SOM

Společnost pro ochranu motýlů je nevládní nezisková organizace zaměřená na ochranu motýlů, můr a jejich stanovišť v České republice. Shromažďuje informace a poznatky o problémech ochrany motýlů a jejich prostředí a zprostředkovává je odborné i laické veřejnosti a státním institucím. Podílí na expertizách o ochraně motýlů a jejich prostředí pro státní orgány, nevládní ochranářské organizace, firmy a instituce. Organizuje odborná setkání, propaguje ochranu motýlů a osttního hmyzu, vydává informační a propagační materiály. Účastní se také mezinárodních projektů v oboru ochrany motýlů a vyhlašuje i vlastní programy a projekty. Při mapování motýlů spolupracuje s Entomologickým ústavem AVČR a některými vysokými školami.

Mapování motýlů je aktivita, která shromažďuje údaje o výskytu druhů na našem území -  proto společnost zveřejňuje aktuální informace. Mapování motýlů se může zúčastnit každý, potřebné materiály ke stažení jsou na webu. Lze je odebírat i elektronikcy, případně obdržet poštou.

Na stránkách lepidoptera.cz také najdete seznam literatury o motýlech s recenzemi, před koupí odborné literatury je taková recenze užitečná věc.

Stránky obsahují encyklopedii našich motýlů, kde se dozvíte srozumitelnou formou hodně podrobností o motýlím chování a výskytu druhů u nás.

Pak najdete ještě na stránkách SOMu určovací klíč, opět velmi srozumitelný a užitečný zejména pro laika. u kreslených obrázků jsou uvedené nejdůležitější znaky, podle kterých motýla bezpečně poznáte.