Literatura » Adalbert Stifter

Adalbert Stifter má pomník v Plané na Šumavě.

Má ho tam proto, že psal knihy, které národu českému a německému připadaly hodné pomníku. Když si naťukáte do vyhledávače jeho jméno, tak se dozvíte leccos, včetně možností, jak zakoupit jeho knihy.

Pokud se Vám chce číst knihu, kde je málo obrázků nebo vůbec žádné, kde se toho vlasrně tak moc neděje, protože je to o životě lidí za dob, kdy se běh lidského života považoval za zajímavý a hodný zvěčnění a pokud Vám nevadí složitá souvětí a sáhodlouhé popisy krajiny Šumavské - nebo pokud to dokonce považujete za přednosti, tak Vám to vřele doporučuji.

Adalbert Stifter žil na Šumavě a miloval ji. Chodil po lesích, viděl a vnímal, přemýšlel, záleželo mu na životě, na lidech, na hodnotách, které mají příliš krásná jména, než abych je jen tak vyslovila. A stalo se nějak, že to v něm přerostlo do slov. Když píše o lese, vidíte les, nadechujete se lesa a jste v lese, procházíte jím, máte pocit, že ho důvěrně znáte a že mu rozumíte. Málokdy něco takového podaří.

*****

Horský křišťál /na wikipedii/ jedno z nejznámějších a pro současného uspěchaného člověka asi i jednou z nejčtivějších děl,