galerie » Živce

Různé živce - to jsou nerosty, které při zvětrávání obohacují půdu o živiny, proto pojmenování. Častá je u nich hra světel.

Básnička o nich je tady.