galerie » Fluorit

Velmi zajímavé krystaly fluoritu s fantomem. Protože je to fluorit průhledný, vidíte uvnitř krychličky ještě další krychličku. Ta narostla, změnily se podmínky a složení fluida, takže je jasně vidět hranice té změny.